Fundusze europejskie

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 224 021,04 PLN

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Flaga Unii Europejskiej